JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

ana m bio

Ana Matić (prof. mr Ana Matić) rođena 1972. godine u Nišu, gdje je završila srednju umjetničku školu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsjek grafika, smjer grafički dizajn. Magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na katedri za plakat. Redovni je profesor na Studijskom programu Grafički dizajn, Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje Univerziteta Crne Gore, na predmetima: Uvod u dizajn i Grafičke komunikacije. Bavi se grafičkim dizajnom i vizuelnim umjetnostima. Članica ULUCG-a. Od 2018. predsjednica NVU FLUX. Živi u Podgorici. Ima bogatu stručno-umjetničku izlagačku biografiju i dizajn portfolio. Dobitnica je nekoliko nagrada za dizajn, organizator je i učesnik mnogih izložbi, konferencija i radionica u zemlji i inostranstvu.

Već dvanaest godina autorka je vizulenog identiteta Festivala kratke priče “Odakle zovem – Podgorica...”

Inicijatorka i koordinatorka FLUID dizajn foruma Montenegro – Cetinje: Identitet grada, Cetinje (2013); Cetinje: Grad i komunikacije, Cetinje (2014); Turizam za kulturu / Kultura za turizam / Dizajn za oboje, Bar/Cetinje (2015); Made by ME, Nikšić/Bar/Cetinje, (2016); Vidljivo, Podgorica, (2017); Kontaminacija, Kotor, (2018); Pomjeranja, Cetinje/Tivat, 2019).


Ana Matić (prof. Ana Matić, MFA) born 1972 in Niš (Serbia), where she finished high School of Applied Arts. Graduated on Graphic Design department at Faculty of Fine Arts Cetinje (Montenegro). Postgraduate at Faculty of Applied Arts and Design in Belgrade (Serbia) - Poster department. Professor at Graphic Design Department on Faculty of Fine Arts Cetinje, University of Montenegro – Design Foundation and Graphic communications courses.

Lives in Podgorica (MNE). She has a rich professional art exhibiting and design portfolio. She has won several awards for design, organized and participated on many exhibitions, conferences and workshops in the country and abroad. A memeber of Association of Fine Artist of Montenegro (ULUCG) and President of NGO FLUX.

Last twelve years she designed visual identity for the Festival of Short Stories “Odakle zovem – Podgorica...”

She is initiator and coordinator of FLUID Design Forum Montenegro – Cetinje: City Identity, Cetinje, MNE (2013); Cetinje: City and Communications, Cetinje, MNE (2014); Tourism for Culture / Culture for Tourism / Design for Both, Bar/Cetinje, MNE (2015); Made by ME, Nikšić/Bar/Cetinje, MNE (2016); Visible, Podgorica, MNE (2017); Contamination, Kotor, MNE (2018); Shiftings, Cetinje/Tivat, MNE (2019).