JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

branislav d bio

Dr Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu i gostujući predavač na inostranim umetničkim školama. Aktivan je i kao kustos savremene umetnosti. Bavi se umetničkim i filmskim nasleđem jugoslovenskog socijalističkog perioda i autor je knjiga Potrošeni socijalizam - Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji, 1950-1974 (2016); Slatki film Dušana Makavejeva (2017) i dr. Za biografiju i izabrane tekstove videti: 

https://independent.academia.edu/BranislavDimitrijevic

http://www.fcs.rs/15395/ - o knjizi

https://www.youtube.com/watch?v=V0v80pLfNGM

RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal