JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

ethem m bio

Ethem Mandić rođen je 12.12.1986. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, a jednu studijsku godinu proveo ja na Filozofskome fakultetu u Zagrebu kao stipendista Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Hrvatske.

Magistrirao je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu na odsjeku Književnost naroda BiH i bosanski jezik.

Pripravnički staž završio je u Osnovnoj školi Milorad Musa Burzan. Godinu dana radio je kao programski asistent u Centru za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Objavljivao je stručne radove, poeziju i prozu za više stručnih i časopisa za kulturu i književnost. Učesnik je i organizator više domaćih i međunarodnih naučnih simpozijuma i konferencija. Promovisao je knjige na domaćim i internacionalnim sajmovima u Podgorici, Sarajevu, Milanu, Lajpcigu…

Godine 2015. Fakultet za crnogorski jezik i književnost objavio je njegovu monografiju pod naslovom “Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića”. Objavio je roman prvijenac Knjiga moga oca u izdanju OKF sa Cetinja i zbirka priča pod naslovom Grad priča u izdanju OKF.

Radi kao prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i saradnik je u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost i doktorant je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za komparativnu književnost.