JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

janko lj bio

Janko Ljumović je vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerzitetu Crne Gore na Cetinju. Rukovodilac je studijskog programa Drama i pozorište. Diplomirao i magistrirao pozorišnu i radio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija, producent i urednik niza projekata iz oblasti scenskih umjetnosti, medija, menadžmenta u kulturi i kulturne politike. Od 2008. do 2015. godine bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta, i ministar kulture u Vladi Crne Gore od 2016. do 2017. godine. Autor je, kourednik i urednik deset knjiga i publikacija: Kultura page, Produkcija značenja, Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište, Start-up Creative Podgorica, Platforma za novo djelovanje kulture, Grad u parku, Crnogorsko narodno pozorište1953-2013, Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, Crnogorske studije kulture i identiteta i Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse. Član je Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš" CANU.


Janko Ljumović is an Associate Professor at the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje (University of Montenegro). He is also Head of the department of Drama and Theatre studies. He has graduate and master degree in the field of theatre and radio production from the Faculty of Drama Arts of the University of Arts in Belgrade. Ljumović was the producer of numerous theatre productions. He also participated in many national and international conferences and projects in the fields of cultural policy, performing arts, and cultural management and the media. He was the general manager of the Montenegrin National Theatre (2008-2015) and  the Minister of culture of Montenegro (2016-2017). He is the author, co-author and editor of ten books and publications: Culture Page, The Production of Meaning, The World of Art Careers – Drama and Theatre, Start-up Creative Podgorica, Platform for New Cultural Action, City in the Park, Montenegrin National Theatre 1953-2013, Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, Montenegrin studies of Culture and Identity and Multiculturalism and Contemporary Artistic Practicies. Ljumović is a member of council of Center for Lexicography and Institute for Language and Literature "Petar II Petrovic Njegos" of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts.