JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

jasna t bio

Prof.dr Jasna Tatar Anđelić je vanredna profesorica Univerziteta Crne Gore. Doktorirala je lingvistiku na Univerzitetu u Strazburu. Predaje predmete Savremeni francuski jezik III, IV, V i VI na Studijskom programu za Francuski jezik i književnost i predmete Sintaksa francuskog jezika I i II i Konsekutivno prevođenje na Studijskom programu za Prevodilaštvo Filološkog fakulteta. Studirala je francuski jezik na Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu « Stendhal » u Grenoblu. Aktivno se bavi usmenim i pismenim prevođenjem i do danas je jedini prevodilac iz Crne Gore akreditovan pri EU institucijama za francuski i italijanski jezik. Autorka je monografije "Nouvelle revue i Crna Gora" u izdanju FCJK. Radila je kao prevodilac i saradnik načitanijeg francuskog portala o Balkanu "Le Courrier des Balkans" i programa Canal france International za RTCG. Prošla je specijalizovanu obuku za nastavnike konferencijskog prevođenja u Direktoratu za usmeno prevođenje EK u Briselu i angažovana za odgovorne prevodilačke zadatke od najviših državnih i međunarodnih instanci.

Bavi se istraživanjima u oblasti sintakse, konstrastivne lingvistike, dijahronijske lingvistike i teorije usmenog i pismenog prevođenja. Učestvovala je na mnogim međunarodnim lingvističkim konferencijama i autor je brojnih radova iz i navedenih oblasti.

Članica Centra mladih naučnika CANU, „Matice crnogorske“, Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore „AMIC“, francuskog udruženja doktora nauka ANRT, „Societas linguistica europea“,komisije Ministarstva pravde Crne Gore za polaganje ispita sudskih tumača za francuski jezik. Ostali strani jezici: Italijanski – Akreditovana pri EU institucijama za prevođenje sa italijanskog na crnogorski jezik; Engleski (univerzitetski nivo, iskustvo u pismenom, simultanom i konsekutivnom prevođenju, objavljeni naučni radovi).