JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

nadja d bio

Nađa Durković, je savjetnica za izdavaštvo u Zavodu za udženike i nastavna sredstva u Podgorici. Od 2019. godine članica je Odbora za obrazovanje u CANU. Prethodno je radila kao urednica, i glavna i odgovorna urednica ove institucje, a bila je i profesorica srpskohrvatskog jezika i književnosti u Gimnaziji „Slobodan Škerović” u Podgorici, kao i profesorica srpskohrvatskog jezika i književnosti u srednjoj muzičkoj školi Centar za muziku i balet „Vasa Pavić“. Studije je završila 1981. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu– grupa za jugoslovenske i opštu književnost. Koautorka je više programa stručnog usavršavanja nastavnika koji se bave nastavom maternjeg jezika i književnosti i teorijom udžbenika kao žanra. Članica je IAIMTE – International Association for the Improvement ofMother Tongue Education, aktivno je učestvovala na konferenciji ovog udruženja u Eksiteru (Engleska) 2006. godine. Bila je predavač na trećoj konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju, održanoj od 26. do 27.februara u Beogradu – tema: Udžbenici u DAISY format i inkluzivna nastava u Crnoj Gori.

Objavljene knjige, stručni radovi i članci:

-         autorka knjige Crna Gora – moja postojbina, Crnogorska književnost; Centar za iseljenike, Podgorica, 2011.

       autorka knjige CRNOGORSKI−SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST za drugi i treći ciklus osnovne škole – andragoški priručnik za nastavnike/nastavnice, Centar za stručno obrazovanje, 2018.

       objavljeni radovi iz oblasti metodike nastave književnosti;

       autorka uvodnog dijela priručnika za nastavnike – Kako to može za prvi razred devetogodišnje osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica 2004.

       autorka teksta Uticaj dramskih bajki Dragane Kršenković Brković na identitete mlade čitalačke publike, Detinjstvo, 2/2011, Novi Sad;

       autorka pogovora za knjigu Dragane Kršenković Brković, Duh Manitog jezera i druge bajke, Podgorica, 2010;

       autorka pogovora za romana Kumborski vijađ, Bosiljke Pušić, 2016. – roman je na spisku predloženih djela za čitanje u IX razredu osnovne škole (predmetni program);

       jedan od autora publikacije Naša škola – Nastava maternjeg jezika i književnosti (izdavač Zavod za školstvo);

       jedan od autora publikacije Vodič kroz međupredmetne oblasti – građansko i ekološko vaspitanje i obrazovanje (dio posvećen maternjem jeziku i književnosti), Fond za otvoreno društvo i Zavod za školstvo, Podgorica 2006.;

       jedan od autora studije Republičko testiranje obrazovnih postignuća učenika III razreda osnovne škole iz maternjeg jezika i matematike

       jedna od autorki u publikaciji Naša škola – Kako učenicima pomoći da uspješno stvaraju usmene i pisane, umjetničke i neumjetničke tekstove – zbornik, Zavod za školstvo, Podgorica, 2013.

       jedna od autorki u zborniku NAŠA ŠKOLA – PUT STVARAOCA – RADOST PISANJA, Zavod za školstvo, Podgorica, 2019.

       autorka Uputstva za korišćenje stripa Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima u nastavi građanskog vaspitanja

       autorka teksta Novi pristupi čitanju u nastavi književnosti – čitanje književnih djela u elektronskoj formi, zbornik CANU SISTEM OBRAZOVANJA I DIGITALNA KULTURA, Podgorica 2015.

       Tekst Poezija Dragana Radulovića u multimedijalnim čitankama za osnovnu školu u knjizi STVARALAŠTVO DRAGANA RADULOVIĆA, Institut za dječju i omladinsku književnost, NVU Prijatelji, 2015.

       Tekst Zlatna bajka o ljudima, u zborniku Sunce u cvrčku – 100 godina od rođenja Branka Ćopića, Naša škola, Zavod za školstvo, 2015.

Lekture: tri kruga PISA ajtema 2009, 2015. i priprema za testriranje 2018.; lektorski poslovi za CDRSEE (Center for Democracy and Reconcialition in Southeast Europe); mnogobrojni lektorski poslovi na publikacijama u Crnoj Gori.


 

EDUCATION            

1977-1981(Faculty of Philology, Belgrade – Yugoslav and World Literature)

1973-1977 (Grammar School Slobodan Škerović , Podgorica)

1965-1973(Elementary School Savo Pejanović, Podgorica)

WORK EXPERIENCE

2012-Present (Institute for Textbooks and Teaching Aids, Podgorica - Publishing adviser)

2009-2011 (Institute for Textbooks and Teaching Aids, Podgorica -Chief editor)

2003-2009 (Institute for Textbooks and Teaching Aids, Podgorica - Editor for Mother Tongue and Literature textbooks for both elementary and grammar school, as well as many other titles)

1994-2003 (Grammar School Slobodan Škerović , Podgorica - High school teacher of Serbo-Croatian language and Literature)

1983-1994 (Center for Music and Ballet Vasa Pavić, Podgorica - High school teacher of Serbo-Croatian language and Literature)

TRAINING EXPERIENCE

Co-author of a few programmes for professional development of teachers of Mother Tongue and Theory of Literature as well as theory of textbooks as a specific book type.

Co-authorship of programmes for professional development of teachers and training work:

1.     Teaching Mother Tongue and Literature in the second and the third cycle of nine year long elementary school

2.     Position of a textbook set in the first cycle of elementary school

3.     Assessment and evaluation in teaching practice ̶ Grammar schools

4.     An author's pathway or how to create a text

5.     Pupils' writing ̶ style and language formating of an oral and written text

6.     Text creating ̶   assessment and evaluation of pupils' written works

Training sessions for grammar school teachers regarding assessment (two-cycle seminar):

−      Four- cycle seminar for teachers of Mother Language and Literature within the project How to help pupils to create oral and written, fiction and non-fiction texts;

−      The seminar on Position of a textbook set in the first cycle of elementary school

International activity: as a member of IAIMTE ̶ International Association for the Improvement of Mother Tongue Education, actively took a participation into a conference of this association in Exciter (England) in 2006.

Published books, professional works and articles:

−      Different pieces of professional work on Methodology in Teaching literature

−      The author of the book ̶ Montenegro ̶ My Homeland, Montenegrin Literature; published by The Emigrant Center, Podgorica, 2011;

−      The author of the introductory part of the teacher's book ̶ How can it be done, for the first grade of the nine year elementary school;

−      The author of the article The drama fairy tales influenceof Dragana Kršenković Brković on identity of young reading audience, published by Detinjstvo, 2/2011;

−      One of the authors of the periodical publication Our School   ̶   Teaching Mother Tongue and Literature (published by the Institute of Education);

−      One of the authors of the publication A Guidebook throughout Intersubjects Areas   ̶ Civil and Ecological Esucation (the part regarding Mother tongue and Literature);

−      One of the authors of the study Rregional Testing of educational achievements in Mother Tongue and Mathematics of the third grade elementary school pupils;

−      One of the authors of the professional article ̶ How to help pupils to successfully create oral and written works, fiction and non-fiction texts ̶ periodical publication;

−      The author of the Uputstvo za korišćenje stripa Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima u nastavi građanskog vaspitanja.

Proofreading:

−      Proofreading two cycles of 2009 and 2015 PISA items;

−      Proofreading work for CDRSEE (Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe)

−      Proofreading work for Societe Generale Bank of Montenegro;

−      A lot of other proofreading work for different publications in Montenegro.