JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

tanja b bio

Tanja Bakić je pjesnikinja i književni prevodilac. Na doktorskim je studijama iz oblasti nauke o književnosti. Objavila je četiri knjige poezije, od čega prvu u petnaestoj godini života. Rezidencijalno je boravila u više država, a bila je pozvani gost na brojnim internacionalnim književnim festivalima. Predavanje o engleskom pjesniku Vilijamu Blejku održala je u čuvenoj galeriji Tejt Britn u Londonu pod pokroviteljstvom Britanske akademije, i ono je objavljeno 2019. godine od strane prestižnog internacionalnog izdavača, Bloomsbury London. U istoj galeriji takođe je i govornica na simpozijumu o Blejku koji se održava povodom njegove retrospektive u septembru 2019. Dobitnica je nagrade Srednjoevropske inicijative za književnost 2016. godine (uručene na festivalu „Vilenica” u Sloveniji), kao i raznih međunarodnih stipendija, poput britanske Asocijacija za istraživanja iz oblasti modernih humanističkih nauka (London), Internacionalne Kuće Autora (Grac), Slovenačkog Javnog Fonda za Kulturne Aktivnosti (Ljubljana), Traduki Novo Mesto, Traduki Tirana, idr. Dva puta je od strane internacionalnog borda istoričara umjetnosti bila izabrana za predstavnika Crne Gore na Bijenalu umjetnika Evrope i Mediterana (Ankona, 2013) i Milano (2015). Njena poezija zastupljena je u internacionalnim antologijama i časopisima objavljivanim u Australiji, SAD, Velikoj Britaniji, Japanu, Indiji, Španiji, Njemačkoj, Francuskoj, Turskoj, Poljskoj, Ukrajini, Rusiji, Bugarskoj, itd. Posljednjih petnaest godina aktivno se bavi prevođenjem poezije, romana, kratkih priča, tekstova za umjetničke izložbe i kataloge. Među njenim prevodima poezije ističu se: Don Paterson, Lord Byron, Andrew Marvell, H.D… kao i Mladen Lompar – knjiga koju je prevela na engleski pod nazivom Putanja konačnosti (The Arc of Finitude). Među njenim prevodima proze ističu se romani: Rat svjetova H. G. Wellsa, Životinjska farma Georgea Orwella, Gladno kamenje i druge priče Rabindranatha Tagorea, itd.