JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

vukperovic

Vuk Perović rođen 1976. u Nikšiću. Filmski je kritičar, radi kao Urednik filmskog i serijskog programa RTCG. Sekretar je crnogorske sekcije FIPRESCI-ija (Međunarodno udruženje filmskih kritičara). Bio je član FIPRESCI žirija na međunarodnom filmskom festivalu u Bratislavi 2005. i na festivalu u Herceg Novom 2007. Godine, član žirija za nagradu Nebojša Đukelić na beogrdaskom FESTU (2015). Radio je kao zamjenik glavnog urednika i urednik kulture za dnevni list Dnevne novinae, kao urednik filmskog i serijskog programa Atlas televizije i autor emisije o kulturi. Pisao je za internet portal o kulturi u Jugoistočnoj Evropi “Southeast Europe: people and culture”. Realizovao je brojne intervjue sa izuzetnim filmskim rediteljima: Nikitom Mihalkovim, Fatihom Akinom, Kristijanom Munđiuom, Majklom Radfordom, Žozeom Padiljom, Emirom Kusturicom, Goranom Paskaljevićem i drugima. Pisao je i za dnevne listove “Pobjeda”, Podgorica i “Građanski list”, Novi Sad, nedjeljnike “Reporter” Beograd, “Bulevar” Novi Sad, radio u novinskim agencijama “Beta”, Beograd i “Mina”, Podgorica, sarađivao sa produkcijskom grupom “Mreža”, Beograd.Vuk Perović was born in 1976 in Nikšić.

He is a film critic, working as the Editor of the film and serial program RTCG.

He is the secretary of the Montenegrin section of FIPRESCI (International Association of Film Critics). He was a member of the FIPRESCI jury at the Bratislava International Film Festival in 2005 and at the Herceg Novi Festival in 2007, a member of the jury for the Nebojsa Djukelic Award at the Belgrade FEST (2015).

He worked as the deputy editor-in-chief and editor of culture for the daily Dnevne novine, as the editor of the film and serial program Atlas Television and the author of a show on culture.
He wrote for the internet portal on culture in Southeast Europe "Southeast Europe: people and culture". He has conducted numerous interviews with exceptional film directors: Nikita Mikhalkov, Fatih Akin, Christian Mundjiu, Michael Radford, Jose Padilla, Emir Kusturica, Goran Paskaljevic and others. He also wrote for the dailies "Pobjeda", Podgorica and "Građanski list", Novi Sad, the weekly "Reporter" Belgrade, "Bulevar" Novi Sad, worked in the news agencies "Beta", Belgrade and "Mina", Podgorica, collaborated with production group "Network", Belgrade.